23-9-2022
Udvidet producentansvar - Nye emballage regler
Udvidet producentansvar - Nye emballage regler

Hvad er udvidet producentansvar?
D. 1 januar 2025 indføres udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter. Det udvidede producentansvar udspringer af "forureneren-betaler-princippet" som i EU er nedfældet i Maastricht Traktaten og betyder, at virksomheder kommer til at bære ansvaret for og betale for affaldsbehandlingen af deres emballager. Formålet er at tilskynde brugen af mere miljøvenlige emballager og fremme bæredygtighed og den cirkulære økonomi. Når det gælder det udvidede producentansvar, henviser "producent" ikke til emballageproducenter, men til "påfylderen" eller importøren, der sætter produkt med dertilhørende emballage på markedet. Netbutikkerne får både ansvaret for den emballage, som deres egne varer fyldes i, og den emballage, som de bruger, når de sender varerne til slutbrugerne.


Som producent skal man betale for:

- Affaldsbehandlingen, som omfatter indsamling, sortering og genanvendelse
- Et administrativt bidrag til drift af en kollektivordning (som varetager affaldsbehandlingen)
- Alt efter emballagens indhold og sammensætning, et miljøgradueret bidrag, som skal tilskynde bedre emballagedesign

Bagatelgrænse på 8 ton

Der indsættes en bagatelgrænse på 8 ton. Producenter, der årligt sætter mindre end 8 tons emballage på markedet årligt, skal indberette færre oplysninger om deres emballage. De bærer fortsat ansvaret for- og skal betale for affaldsbehandlingen af den emballage, som de sætter på markedet. 


Miljøvenlige emballager
Du kan allerede nu begynde at forberede dig. Gennemgå al din emballage og undersøg om de kan minimeres eller på anden vis gøres mere miljøvenlig. 

Miljøvenlig emballager er emballager som eksempelvis: 

- er materialeminimeret
- er, hvis muligt, fremstillet  af enkelt materiale
- er let at kildesortere og skille ad
- kan effektivt indgå i genanvendelsesproces
- beholder høj værdi som sekundær råvare*

Hold dig ajourført hos Jakodan

Der pågår stadigvæk forhandlinger om de endelige rammer for udvidet producentansvar. De endelige bekendtgørelser forventes udstedt i løbet af 2023. Her vil producentbegrebet også bliver nærmere defineret. Som emballageleverandør sørger vi selvfølgelig for altid at være ajourført med seneste nyt om det udvidede producentsansvar og for at dele den viden her på bloggen og i vores nyhedsbrev. Tilmeld dig nyhedsbrevet nederst på siden. 
*kilde: VANA - Dansk Emballageansvar