19-10-2022
Hvilken emballage er mest bæredygtig?
Genanvendt, 100 % genanvendeligt, lavet af genbrugspapir, FSC-certificeret, CO2 neutral, miljøvenligt. Bæredygtig emballage er en jungle af begreber og udtryk. Vi vil her forsøge at guide dig igennem denne jungle, så du kommer klogere ud på den anden side.
Hvilken emballage er mest bæredygtig?

Hvad er bæredygtig emballage?

Det findes der ikke ét enkelt svar på. Bæredygtig emballage, miljøvenlig emballage, grøn emballage - uanset hvilken betegnelse, man bruger, så handler det om at fremstille, anvende og afvikle emballage under hensyn til miljøet - Med mindst mulig miljøpåvirkning og mindst muligt ressourceforbrug. Når regnskabet skal gøres op, så handler det altså ikke bare om hvilket materiale, som emballagen er fremstillet af, men også om hvordan den fremstilles, om mængden af emballage, hvordan den distribueres, bruges og bortskaffes. Der produceres f.eks. masser af emballage i Østen, som er lavet af bæredygtige materialer, f.eks. 100 % genanvendt papir og genanvendt plast, men som fragtes med store skibe og fly til Europa. Det er ikke uvæsentligt, når man ønsker at bruge bæredygtig emballage. For jo længere emballagen skal fragtes, desto mere belastes miljøet. Netop derfor er størstedelen af vores leverandører enten danske eller europæiske.


Hvilken emballage er mest miljøvenlig?

Den mest miljøvenlige emballage er den, som sætter mindst mulig aftryk på miljøet i hele processen fra råmateriale til fremstilling, distribution, brug og bortskaffelse. Da al emballage belaster miljøet, når den fremstilles og bortskaffes, så er det mest miljøvenlige at bruge så lidt emballage, som muligt. Så længe emballagen formår at beskytte produktet. For gør den ikke det, vil transportskader, flere ombytninger og returforsendelser skulle tilføjes til klimaregnskabet. 


Netop derfor kan alt plastikemballage heller ikke bare skiftes ud med mere bæredygtig papir- og papemballage. Plastik har nemlig en langt mere beskyttende funktion. I stedet for helt at undlade brugen af plast, skal vi blive bedre til at indsamle, genbruge og genanvende plasten. Uanset hvilket materiale en emballage er lavet af, plast, papir etc., så undersøg:

- Hvor er emballagen produceret?

- Er eventuelle papirmaterialer fra ansvarligt forvaltede skove? 

- Er materialet genanvendt eller genanvendelig?


I vores webshop fremgår disse oplysninger altid tydeligt ved hvert produkt.  

Genbrug, genanvendt, genanvendelighed - er der forskel?
Ja, der er forskel! Når emballagen genbruges eller kan genbruges, betyder det at bruge emballagen igen og igen, som den er. Det er genbrug, når sodavand- og ølflasker, indleveres, rengøres og fyldes igen. Det er genbrug, når en kunde bruger den samme postpose eller postæske til at sende varen retur i, som kunden modtog den i.

Når en emballage er genanvendelig, betyder det, at den kan omdannes til råmateriale, som kan bruges til at lave ny emballage eller andre produkter. Den nye emballage vil i så fald være lavet af genanvendt materiale. Lad os lige skære det helt up i pap:

Genbrugelig emballage er emballage, som bruges igen i sin oprindelige form.

Genanvendelig emballage er emballage, som kan omdannes til råmateriale, som kan bruges til at fremstille ny emballage eller andre produkter.

Emballage af genanvendeligt materiale er emballage, hvor genanvendt materiale er blevet brugt i fremstilling af emballagen.

Det er vigtigt at kende forskellen. Særligt af to årsager:

1. Genbrug og genanvendelse repræsenterer to forskellige stadier ift. ressourcer og spild. Genbrug er affaldsforebyggende og genanvendelse er affaldshåndterende. Genbrug er mere miljøvenligt end genanvendelse.

2. At en emballage er genanvendelig er ikke ensbetydende med, at den rent faktisk bliver genanvendt. Det kræver at emballagen affaldssorteres korrekt og at der er de nødvendige sorterings- og genanvendelsesanlæg, hvilket er forskelligt fra kommune til kommune. Nogle steder ender genanvendeligt emballage desværre med at gå op i røg. Når du køber emballage af genanvendt materiale derimod, ved du, at miljøet er blevet skånet. Der er brugt færre ressourcer end ved fremstillingen af helt nye emballage.